Den årlige generalforsamling afholdtes tirsdag den 28. februar kl. 1900 i Kulturzonen, Nøragersmindevej 100, mødelokalet på 1. sal, 2791 Dragør.
Indkaldelsen kan ses her.
Der var ikke indkommet nogen forslag til generalforsamlingen.
Regnskabet, kan ses her – opmærksomheden henledes på, at vi endnu ikke har betalt alle omkostninger på vejprojektet.
Referatet fra generalforsamlingen kan ses her.

At vedligeholde vej og fortov, også for is og sne.
Det er grundejerens ansvar, at der er skrabet sne, gruset eller saltet ved glat føre – også selv om vi har betalt for at få fejet vejene for sne.
Der bliver kun fejet eller skrabet sne på vejene – IKKE gruset eller saltet.
——–
Hækken må ikke gro for langt ud på fortovet. Der SKAL være 40-50 cm fra bagkanten af fliserne ind til hækken af hensyn til barnevogne m.v.
Den er nem at klippe ind om vinteren! Det samme er gældende for andre hegn ud mod vejen.
——–
Selv om det ikke er forbudt i Tårnby kommune, bør det tilstræbes ikke at parkere med hjulene på fortovet/asfaltborten, da der opstår lunker i asfaltborten.