Kulturzonen, Nøragersmindevej 100, 2791 Dragør, har foreslået et samarbejde med Digevang – et samarbejde, som i første omgang handler om, at vi her på hjemmesiden gør lidt reklame for Kulturzonen.
De beskriver sig selv således:
Kulturzonen – Tårnby Musikskole og Kulturhus – er et kulturelt samlingspunkt på Vestamager. Kulturzonen er et kreativt skabende og levende hus med højt til loftet og masser af kulturtilbud og oplevelser for alle borgere.

Kulturzonen er et levende og dynamisk Kulturhus, som samarbejder med borgere, skoler, daginstitutioner, foreninger og kulturinstitutioner om at skabe mangfoldige aktiviteter. Et hus, hvor mennesker mødes og sammen skaber og producerer kultur, musik og fællesskaber. Kulturzonen er et sted, hvor du kan komme til koncerter, foredrag, arrangementer og hverdagsaktiviteter.

Kulturzonen har en hyggelig café ”Kulturcaféen” med mad og drikke (og dagens ret).

Kulturzonen har sal og mødelokaler, som foreninger og institutioner kan booke.

Kulturzonen er også Tårnby Musikskole – med et udviklende og inspirerende læringsmiljø for børn og unge med en mange forskellige undervisningstilbud til alle fra 0 til 25 år. Der er masser af plads til at udvikle sig musikalsk og kreativt gennem soloundervisning, kor, bands, orkestre, koncerter, øvecamps samt møder med musikere og kunstnere. Musikskolen er fællesskab, fordybelse og fantasi – et spirested, hvor du kan udtrykke dig, komponere, træne, øve og vise frem.

Kulturzonen er en scene for kulturaktiviteter – en scene, hvor unge kan lære og få støtte til at udvikle, producere og udtrykke sig kreativt og kunstnerisk med de unikke talenter, de besidder. Kulturzonen rummer øvelokaler og studie med faciliteter til at indspille din nye sang med dit band.

Kulturzonen er også dér, hvor du som borger kan engagere og involvere dig. Et fællesskab, hvor du kan engagere dig i et ungeråd, brugerråd eller en forældreforening og tage initiativ til forskellige aktiviteter.

Kulturzonen har udendørsfaciliteter, som du frit kan komme og benytte.

Kulturzonen har en hjemmeside, og den kan ses her: http://www.kulturzonen.net/

På det seneste bestyrelsesmøde blev det besluttet, at foreningen vil anbefale medlemmerne at melde sig til Nabohjælp. Mange er allerede medlem, men det er sikkert en rigtig god idé, at endnu flere kommer med på vognen. Der er flere muligheder, når først man har meldt sig til – bl.a. kan man selv vælge en gruppe, til hvem man kan oplyse, når man er bortrejst, så de kan holde et ekstra øje med ejendommen.
I øvrigt er der mange gode råd om indbrudssikring på hjemmesiden, der kan findes på dette link: https://nabohjaelp.botrygt.dk/

Efter 28 år og ikke mindre end otte ansøgninger – første ansøgning var i 1991 – til tre forskellige borgmestre i Tårnby kommune er det i dag den 21.08.19 lykkedes Grundejerforeningen Digevang at få tilsagn om en mindre bro i forlængelse af stien fra Natalvej, ind over “Trekantområdet” med “Ugandabakkerne”, over lavlandskanalen og videre ind til selve Naturpark Amager.
Skov og Naturstyrelsen har samtidig lovet at isætte en låge ind til Naturparken.
Broen udføres som en beskeden smutvej over kanalen med nedgange fra øverste niveau ned til broen, der placeres på nederste plateau. Kommunen financierer broen med overskudsmidler fra Friluftshuset og den udføres af Skovhjælperne.
2770 har på forsiden beskrevet ansøgningen – artiklen kan ses her: 2770_200819_forsiden

Kultur og fritidsforvaltnings forslag med tilhørende bilag og billeder kan ses her: 7829680-21-08-2019-00-Dagsorden-med-bilag-aaben
Kig under Dagsordnens forslag 7 på side 13 og under bilag 7.1 på side 138 i bilagsoversigten.

Tårnby Bladet har også beskrevet broen, og artiklen kan ses her: Tårnby Bladet_nr_9_september_2019

Tårnby kommunes Økonomiudvalg har på mødet den 04.09.19. tiltrådt at beløbet frigives og broen dermed opføres.

Nu sker der noget med vores bro – arbejdet er gået igang, og broen er lagt på plads – se billederne her:

Bro over kanalen.
Vangerne er lagt på plads.
Bro over kanalen.
Belægningen er lagt på.
Bro over kanalen.
Broen set mod nord.
Nu også med en fin låge – så mangler vi bare trapperne.

Digevangs bestyrelse v/formand, Allan Christensen, har i forlængelse af generalforsamlingen i februar 2019 tilsendt Tekniske Forvaltning en skrivelse, hvoraf fremgår, at foreningen på generalforsamlingen i februar 2019 har vedtaget at hæve bebyggelsesprocenten fra 25 til 30%.
Da kommunen efter flere måneder ikke havde svaret, henvendte formanden sig til forvaltningen, som bekræftede, at de har modtaget anmodningen, og at den vil indgå i den kommende lokalplan for området – en lokalplan, der forventes at være klar omkring 2021.

Medlemmerne i GF Digevang har inden for den seneste måned modtaget en henvendelse fra TDC om gratis etablering af fibernet på ejendommen. Ansøgningsfristen sluttet omkring oktober 2019.
Foreningen anbefaler, at man tager imod tilbuddet, som dog ikke i første omgang understøttes af Stofa.
Foreningen anbefaler alligevel medlemmerne at sige ja til tilbuddet, dels fordi det ikke koster noget, og dels fordi det ved en seneres installation vil være forbundet med omkostninger at få det installeret.
Endelig bør det vel også nævnes, at det under ingen omstændigheder forringer ejendommens værdi – tværtimod.

I den seneste information, bestyrelsen har modtaget, forlyder det, at man allerede i uge 46 vil begynde at grave kabler ned i fortovene – der bliver gravet i begge side af vejen.
Når det arbejde er færdigt, går der ca. 14 dage, hvorefter de enkelte stik vil blive gravet/skudt ind til huset. Derefter vil en montør – der skal have adgang til huset – sørge for den sidste del af installationen.

Vi har ikke nogen dato for, hvornår arbejdet er færdigt.

Grundejerforeningen Digevang afholdt generalforsamling tirsdag den 26. februar 2019, kl. 1900 i konfirmandstuen, Skelgårdskirken, Vestamagercentret, 2770 Kastrup.
Indkaldelse med dagsorden, der er husstandsomdelt, kan læses her
Det reviderede regnskab kan ses her
Referatet kan læses her