Digevang

Velkommen til GF Digevangs hjemmeside.

Grundejerforeningen “Digevang” er navnet på den forening, som dækker vejene Johannesburg Allé, Pretoria Allé, Natalvej, Liberiavej og det stykke af Kongelundsvej, der grænser op til Johannesburg Allé og Natalvej.

Foreningen består af 159 parceller og har eksisteret siden 40’erne.

Foreningen blev stiftet på en generalforsamling den 11. marts 1945.
Området var den gang et sommerhusområde, og blev langt hen ad vejen beboet af udflyttere fra København og omegn.
På GF Nøragersmindes hjemmeside kan man læse en meget interessant beskrivelse af området og dets udvikling – artiklen er udarbejdet af Inger Kjær Jansen Leder af Tårnby Kommunes Lokalhistorisk Samling, og den kan læses på følgende link: Klik her
Hvis man er historisk interesseret, er der muligheder for at finde oplysninger om Vestamager og i øvrigt hele Amager på Lokalhistorisk Arkiv.

De af GF Digevangs veje, der ligger på den østlige side af Kongelundsvej, har i en lang årrække været adgangsveje for haveforeningerne Nordre Vang og Selandia. Disse haveforeninger har nu fået deres egen tilkørselsvej Viberupstræde, som er en sidevej til Tømmerupvej.

Fra Natalvej – på den vestlige side af Kongelundsvej – er der åbnet for direkte adgang til Naturpark Amager, der som bekendt er et stort rekreativt område – større end Dyrehaven. Området administreres af Skov- og Naturstyrelsen og hænger sammen med Kongelundsskoven og den sydlige del af Amager – herunder Aflandshage og standengene i Dragør.

Det har i mange år været foreningens ønske og mål, at Tårnby kommune etablerede en bro over vandløbet for enden af den adgangsvej, som er beliggende på Natalvej. Den bro er nu etableret, så det er muligt for medlemmerne og selvfølgelig mange andre at komme direkte ind i Naturparken og derfra have mulighed for at cykle til bl.a. Metroen, Fields og Ørestaden i nord, men ikke mindst til bade- og skovområderne i syd.

Grundejerne har medlemspligt til foreningen, som opkræver et indmeldelsesgebyr på kr. 225,- og et årligt kontingent på kr. 600,-.
Ved restance opkræves rykkergebyr, og foreningen har hjemmel til at sende sager til inkasso ved manglende betaling.