Vejmøde den 09.06.20.

Bestyrelsen har afholdt vejmøde, hvorunder der blev foretaget en gennemgang af vejene – dels i forhold til veje og fortoves beskaffenhed – og dels i forhold til vedligeholdelsen. Alle har fået en seddel i postkassen – og nogen var så heldige, at de blot fik en smiley:-)
Referatet kan ses her