Status på anlægsarbejdet omkring fibernedlæggelsen.

Gravearbejdet i forbindelse med fiberarbejdet er nu tilendebragt fra entreprenørens side, men det er langt fra tilfredsstillende.
Vi har i sidste uge foretaget en fornyet gennemgang af det arbejde, der efter entreprenørens mening er afsluttet.
Der er konstateret en lang række fejl og mangler – bestående af lavtliggende og skæve stophaner, knækkede fliser, stor afstand mellem visse fliser, løstliggende fliser og fald i forskellige retninger. Der mangler også asfaltarbejde og en gennemgribende fejning af veje og fortove.
Det hele er samlet i en henvendelse direkte til TDC, der som hovedentreprenør, er ansvarlig for arbejdets udførelse.