Status på anlægsarbejdet omkring fibernedlæggelsen.

Gravearbejdet i forbindelse med fiberarbejdet er nu tilendebragt fra entreprenørens side, men det er langt fra tilfredsstillende.
Vi har i sidste uge foretaget en fornyet gennemgang af det arbejde, der efter entreprenørens mening er afsluttet.
Der er konstateret en lang række fejl og mangler – bestående af lavtliggende og skæve stophaner, knækkede fliser, stor afstand mellem visse fliser, løstliggende fliser og fald i forskellige retninger. Der mangler også asfaltarbejde og en gennemgribende fejning af veje og fortove.
Det hele er samlet i en henvendelse direkte til TDC, der som hovedentreprenør, er ansvarlig for arbejdets udførelse.

Vi har nu afholdt det endelige afleveringsmøde med entreprenøren og TDC, og de var indstillet på at rette nogle af de påpegede fejl, hvilket skulle være overstået nu. Andre fejl afviste de med den begrundelsen, at det var sket efter, de havde været her – det kunne vi ikke afvise.
Derudover har de på Johannesburg Allé udskiftet nogle knækkede fliser, som var ødelagt af en ukendt lastbil.

Det næste, der skal se, er færdigsyn om et lille års tid.