Kommunens appel til grundejerforeningerne

Digevangs formand har modtaget følgende henvendelse fra Tårnby kommunes Sundhedscenter:

Kære Grundejerforeningsformænd
Mange mennesker befinder sig lige nu i en sårbar position, hvor de hverken kan få besøg eller gå deres vanlige ærinder. Nogle af de mennesker orienterer sig ikke på sociale medier – og er muligvis ikke bekendte med de muligheder for hjælp og støtte der er til rådighed i denne tid.
Vi har derfor lavet et lille opslag med hjælpemuligheder – både praktisk hjælp og samtale – som vi vil dele uden om de sociale medier.
Vi vil være glade, hvis I kan hjælpe os med at sende opslaget ud til jeres grundejerforeninger.
På forhånd tak.
Følgende dokument er vedhæftet: Opslag Corona
Venlig hilsen
Naomi Gurfinkiel
Frivillighedskoordinator
TÅRNBY KOMMUNE
SUNDHEDSCENTER TÅRNBY
KAMILLEVEJ 4, 1.TH
2770 KASTRUP
TEL. 30 76 05 25
NGU.SC.AS@TAARNBY.DK
WWW.SUNDHEDSCENTERTAARNBY.DK

Vi har udsendt en mail til de af vores medlemmer, hvis mailadresse vi er bekendt med.
I mailen opfordres medlemmerne til at videregive informationen til deres nabo, hvis man vurderer eller har kendskab til, at naboen kan have brug for det.