Bestyrelsesmøde afholdt 13.01.20.

Bestyrelsen har 13.01.20. holdt bestyrelsesmøde hos Erling Hansen, hvorunder det bl.a. blev besluttet at generalforsamlingen afholdes tirsdag den 25. februar 2020 i Skelgårdskirkens mødelokale. Derudover blev jubilæet og muligheden for at finde hjerteløbere og evt. etablering af hjertestarter drøftet.
Referatet af mødet kan ses her: Bestyrels_200113