Ekstraordinær Generalforsamling!

Grundejerforeningen Digevang indkalder hermed til ekstraordinær generalforsamling tirsdag den 12. november 2019, kl. 19:30 i Skelgårdskirkens mødelokale.

Indkaldelsen og dagsordenen kan ses her.

Resultatet af generalforsamlingen!

Tirsdag den 12. marts 2019, kl. 19:30 afholdtes den ekstraordinære generalforsamling.
Der var fremmødt 33, hvoraf de 23 var stemmeberettigede.
Formanden bød velkommen og Rune Jønsson blev valgt til dirigent.
Formanden præsenterede og redegjorde for forslaget, til hvilket der ingen kommentarer var.
Forslaget blev herefter vedtaget med alle stemmer, idet ingen stemte imod, og ingen undlod at stemme.
Under eventuelt opstod der på opfordring fra formanden en mindre drøftelse af, hvem der kan deltage, og hvad deltagergebyret skal være.
Der var stor enighed om, at det kun er nuværende beboere med hjemmeboende børn, der kan deltage, og omkring gebyret var der tilsyneladende enighed om, at kr. 100,- pr. deltager vil være rimeligt.
Herefter blev den ekstraordinære generalforsamling afsluttet.

Det endelige referatet af generalforsamlingen kan ses her